دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

ارائه دهنده انواع مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت
نمونه سوال استخدامی، داستان برای کودکان و...
هرآنچه که نیاز دارید


پروژه کامل انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها

قیمت:416000ریال

موضوع:

پروژه کامل انواع گل و گیاه و مشخصات آن ها

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:416

گیاه

تکامل گیاهان

حیات در پروتروزوئیک

جلبک

مشخصات تال در جلبکها

دیواره یاخته‌ای

کلروپلاست یا کروماتوفور

تاژک

تولید مثل در جلبکها

چرخه زندگی جلبکها

انواع چرخه زندگی

رده بندی جلبکها

سیانوفیتا یا جلبکهای سبز – آبی

جلبکهای سبز

اوگلنوفیتا

کاروفیتا

کریسوفیتا

جلبکهای قهوه‌ای

جلبکهای قرمز

دینوفیتا

حیات در پالئوزوئیک

دم

اسبیان

حیات در مزوزوئیک

حیات در دوره تریاس

پنجه

گرگیان

مشخصات شاخه پنجه گرگیان

رده لیکوپودیوپسیدا

رده ایزوتوپسیدا

ویژگیهای مهم پنجه گرگیان

اهمیت اقتصادی شاخه لیکوپودفیتا

محل رشد و تکثیر

سرخسها

دستگاه رویشی سرخسها

چرخه زندگی و تولید مثل در سرخسها

حیات در دوره ژوراسیک

حیات در دوره کرتاسه

انجیر

جایگاه انجیر در آیات و احادیث

اصل و قدمت گیاه

مشخصات گیاه شناسی

آب و هوای مطلوب برای درخت انجیر

خاک مطلوب درخت انجیر

ازدیاد درخت انجیر

آفات و بیماریهای درخت انجیر

حیات در دوران سنوزوئیک

رده بندی گیاهان دو لپه

دو لپه‌ایهای جدا گلبرگ Dialypetalae

تالامیفلورها

دیسیفلورها

کالسیفلورها

دو لپه‌ایهای بی‌گلبرگ Monochlamideae

گیاهان گلدار

تاریخچه شناسایی بازدانگان

اندامهای رویش و زایشی در بازدانگان

رده بندی بازدانگان

نهاندانگان

رده بندی نهاندانگان

مقایسه اندامهای تولید مثلی گیاهان گلدار و بی گل

چرخه زندگی نهاندانگان

گامتوفیت نر

گامتوفیت ماده

مراحل چرخه گامتوفیت ماده

لقاح و تولید دانه

تاریخچه نهاندانگان

ویژگیهای مهم نهاندانگان

رده بندی نهاندانگان

رده دو‌لپه‌ایها

رده تک‌لپه‌ایها

اهمیت اقتصـــــــادی

بازدانگان

ساختمان بازدانگان

رده بندی بازدانگان

پرفانروگامها

مخروطداران

کلامیدوسپرمها

چرخه زندگی بازدانگان

مقایسه ویژگیهای نهاندانگان و بازدانگان

مقایسه دانه ذرت (نهاندانه) با دانه کاج (بازدانه)

نهانزادان آوندی

مشخصات شاخه پنجه گرگیان

رده

لیکوپودیوپسیدا

رده ایزوتوپسیدا

ویژگیهای مهم پنجه گرگیان

حیات در نئوژن

کاهو

انواع کاهو

کاهوی پیچ‌گرد

کاهوی پیچ معمولی

کاهوی پرک یا کاهوی برگ

کاهوی ساقه

آب و هوای مطلوب کاهو

خاک مطلوب کاهو

کود مورد استفاده کاهو

ازدیاد کاهو

بذر کاهو

بیماریهای کاهو

علوم مرتبط با کاهو

کوارترنری

طبقه بندی حوزه رده بندی گیاهان

ساختمان گیاه

نقش ریشه

انواع ریشه

آناتومی ریشه

ساقه

وظیفه ساقه

انواع ساقه

بخشهای مختلف ساقه

تغییر شکل ساقه

رشد ساقه

برگ

گل

میوه

دانه

بافت گیاهی

دید کلی

بافتهای مریستمی

انواع بافت مریستمی

مریستم جانبی

بافتهای بالغ

پارانشیم

کلانشیم

اسکلرانشیم

بافتهای مرکب

بافت آوندی

بافت چوبی

عناصر تراکئید

ساختار و شکل دیواره پسین عناصر تراکئیدی

فیبرها

یاخته‌های پارانشیمی

ویژگیهای چوب

فشردگی یا تراکم چوب

دوام

چوب

سایر کاربردهای چوب

گلها

کاسه گل (کاسبرگها)

جام گل (گلبرگها)

نافه گل (پرچمها

مادگی گل (برچه)

رده های گیاهان

خزه

ساختمان دستگاه رویشی

ساختمان دستگاه زایشی

آنتریدی

آرکگون

تبدیل تخم به گیاه کامل

ساختمان اسپروگون

رده بندی خزه‌ها

رده خزه‌های اصلی

رده هپاتیکها

رده شاخ واشها

تیره سرخدار

راسته مخروطیان

تیره سرخدار

مشخصات دستگاه رویشی

مشخصات دستگاه زایشی

لقاح و گرده افشانی

شرح جنس تاگزوس

رده مخروطیان

مشخصات عمومی رده کاجها

رده بندی مخروطیان

تیره کاج (pinaceace)

جنسهای مختلف تیره کاج

تیره سرو

تیره سرخدار

اهمیت اقتصادی مخروطیان

قارچ

ساختار قارچ

تولید مثل در قارچها

تقسیم بندی قارچها

زیر شاخه ماستیگو مایکوتینا

زیر شاخه زیگومایکوتینا

زیر شاخه آسکومایکوتینا

زیر شاخه با زیدیومایکوتینا

زیر شاخه دوترومایکوتینا

میکوریزا

میکرریزا خارجی

میکوریزای داخلی

فیزیولوژی گیاهی

موضوعات مطرح شده در فیزیولوژی گیاهی

تغذیه و جذب در گیاهان

احتیاجات گیاهان نسبت به انرژی

احتیاجات گیاهان نسبت به مواد

فتوسنتز

تنفس

رشد و نمو گیاهی

ارتباط فیزیولوژی گیاهی با سایر علوم

طبقه بندی جلبکها

تفاوت بین جلبکها و قارچها

شاخه‌های جلبکها

سیانوفیتها یا جلبکهای سبز _ آبی

اوگلنوفیتها یا جلبکهای تاژک‌دار

کلروفیت یا جلبکهای سبز

فائوفیتا یا جلبکهای قهوه‌ای

رودوفیتا یا جلبکهای قرمز

اهمیت جلبکها

تیره شمعدانی

شرح جنسها

جنس بیه برس تثینیا

جنس مونسانیا

جنس شمعدانی (پلارگونیوم)

جنس ژرانیوم

جنس ارودیوم

تیره پامچال

اختصاصات دستگاه رویشی

اختصاصات دستگاه زایشی

جنسهای تیره پامچال

تیره گل استکانی

جنس سمفیاندرا

جنس روگاندرا

جنس لگوسیا

جنس آسینوما

جنس میندیوم

تیره نارون

جنس اولموس یا اوجا یا نارون

گونه الموس کارپینی فولیا (اوجا)

گونه الموس دنسا یا نارون چتری

گونه الموس مونتانا یا ملج

جنس سلتیس یا داغداغان

گونه سلتیس اوسترالیس یا داغداغان

جنس زلکوا یا درخت آزاد

تیره جعفری

تیره فندق

تیره فندق

جنسهای تیره فندق

جنس ممرز

موطن اصلی و قدمت درخت پسته

مشخصات گیاه شناسی درخت پسته

آب و هوای مطلوب پسته

خاک مطلوب پسته

کود

ازدیاد درخت پسته و کاشت آن در باغ

بادام

مشخصات گیاه شناسی

پراکندگی جغرافیایی

انواع

خواص دارویی

بادام زمینی

خصوصیات گیاه‌شناسی

انواع بادام زمینی

خواص داروئی

استفاده‌های غذایی

کاربردهای دیگر بادام زمینی

تیره گردو

مشخصات تیره گردو Juglandaceae

اختصاصات دستگاه رویشی

اختصاصات دستگاه زایشی

گوجه

انتخاب و گزینش

گونه های اروپایی

گونه های پیوندی

گیلاس

اصل و قدمت گیلاس

اطلاعات گیاه شناسی گیلاس

گلهای گیلاس

آب و هوای مطلوب درخت گیلاس

خاک مرغوب درخت گیلاس

رسیدن گیلاس

تکثیر گیلاس

پیوند

تیره چنار

هلو

گلابی

سیب زمینی

مبدا و منشاء گیاهی

کشت سیب زمینی

شلغم

خواص داروئی:

گیاهان تیره چنار

مشخصات رویشی و زایشی

موقعیت این تیره در سیستماتیک

تیره چنار در ایران

تیره لاله عباسی

جنسهای تیره لاله عباسی

جنس کومی کارپوس

جنس برهاویا

جنس آلونیا

جنس میرابیلیس یا لاله عباسی

جنس بوگن ویله‌آ یا گل کاغذی

تیره نیلوفر آبی

اختصاصات دستگاه رویشی

اختصاصات دستگاه زایشی

شرح جنسهای تیره نیلوفر آبی در ایران

جنس نوفار

جنس نمفه‌آ

جنس لاله مردابی یا سله باقلا

تیره نرگس

گل نرگس

تکثیر نرگس‌ها

مراقبت از نرگسها

تعداد گونه‌های نرگس

تیره گل شیپوری

گل شیپوری

اختصاصات دستگاه رویشی

اختصاصات دستگاه زایشی

جنس گل شیپوری

کاربرد و اهمیت اقتصادی

گل سنگ

پیکر گلسنگها

شکل ظاهری گلسنگ هاگل سنگ دریایی نارنجی:

تیره گل سرخ

جنسهای تیره گل سرخ

جنس هلو

جنس توت فرنگی

جنس بادام

جنس گیلاس

جنس زردآلو

جنس گلابی

جنسهای دیگر

تمشک

نیاز اکولوژیکی

بیماریها آفات

چای

موطن اصلی چای و انتشار آن در سایر ممالک

مشخصات گیاهشناسی درخت چای

ترکیب شیمیایی برگ چای

آب و هوای مطلوب چای

خاک مطلوب چای

کود مورد استفاده

ادیاد درخت چای

زیتون

مشخصات گیاه شناسی درخت زیتون

آب و هوای مطلوب درخت زیتون

خاک مطلوب درخت زیتون

ازدیاد درخت زیتون

کود و حفظ حاصلخیزی خاک در باغ زیتون

علفهای هرز انگلی

گیاهان تیره لورانتاسه (تیره دارواش)

چشم بلبلی یا شیرینگ

موخور

دارواش

آرستوبیوم اکسی سوری

تیره پیچک صحرایی

سس‌ها

گیاهان تیره گل جالیز

گل جالیز

گیاهان تیره میمون

گیاهان و مهندسی ژنتیک

اطلاعات اولیه

تولید گیاه از طریق کشت سلولی

ساختن گیاهان دو رگه با استفاده از ادغام پروتوپلاستی

پلاسمید

موتانهای پلاسمید Ti

انتقال DNA به گیاه از طریق شوک الکتریکی

کاربردهای انتقال ژن به گیاهان

چشم انداز

نقش های عمده

کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی

تغییر میکروکلیما

مقابله با جزایر گرما

کاهش میزان سرب

الگوهای فضای سبز شهری

کمربندهای فضای سبز محاط کننده

کمانهای سبز

محورهای سبز

کمربند سبز

فضای سبز گیاهان

انواع گوناگون فضاهای سبز

انواع فضای سبز شهری

مدیریت فضای سبز شهری

ارزیابی

طراحی و کاشت

نظارت بر حفظ و نگهداری با مشارکت مردم

فضای سبز

اهمیت فضای سبز

ضرورت فضای سبز

آلودگی هوا

آلودگی صدا

تولید اکسیژن و جذب دی اکسید کربن

کنترل تشعشعات و باز تاب نور

کنترل ترافیک

زیبایی آفرینی

معماری شهرها

جذب فون

کنترل باد

تفرجگاه

تأثیر روانی

ذخیره انرژی

تاج بری یا برگاب

درختان و سیلاب

ضرورت فضای سبز

مدیریت فضای سبز شهری

نگهداری فضای سبز

آبیاری

کود دهی

اصول هرس وتربیت

دلایل و فواید هرس

مبلمان پارک

مبلمان پارک

ابنیه پارک

طراحی وکاشت

فاکتور ها مورد نیاز برای یک طراحی مناسب

عناصر مورد نیاز در طراحی فضای سبز شهری

گل ها

چمن

پرچین ها

راهکارهای برای افزایش مشارکت مردمی

کاشت ردیفی گیاهان

گلها

کاشت گیاهان در لاوک (گلدانهای بزرگ)


گیاهان خزنده بالا رونده

پرچین ها

پرچین های هرس شده:

پرچین های آزاد:

پرچین وحشی

بیشه های انبوه و مرکب

چمن، چمن درشت و علفزار

چمن ظریف

چمن درشت:

علفزار

علفزار خشک

علفزار کم محصول

علفزار حاصلخیز

طراحی کاشت گیاهان در فضای سبز

گیاهان بومی

کنارهم قرار گرفتن گیاهان

کاشت منفرد یا تأکیدی

کاشت درختان ردیفی یا خطی

کاشت گروهی

کاشت توده ای

محیط زیست گیاهی داروئی

گیاه‌پزشکی

مقدمه‌ای بر گیاهپزشکی یا آسیب‌شناسی گیاهی

تاریخچه استفاده از گیاهان دارویی


● مهندسی ژنتیک در گیاهان دارویی

آفتاب گردان «داروئی»

کلیات گیاه شناسی

ترکیبات شیمیایی

خواص داروئی

زیتون «داروئی»

کلیات گیاه شناسی

ترکیبات شیمیایی

خواص داروئی

اسفناج «داروئی»

ترکیبات موثر در اسفناج

خواص دارویی

طبقه بندی هورمونهای گیاهی

اکسینها

جیبرلینها

سیتوکینینها

اتیلن

اسید آبسیسیک

پوکی استخوان و درمان گیاهی

زخم معده و اثنی عشر

شربت ترک اعتیاد گیاهی

انواع گیاهان و گلها

زعفران

اندامهای مختلف گیاه زعفران

تقسیم بندی انواع زعفران

گردو

گردوی امریکایی

خواص گردو

نقش گردو در کاهش چربی های خون

بلوط

واریته‌ها

گونه‌های بومی

زیستگاه طبیعی

هرس

تکثیر

خواص چوب بلوط

تیره خرما

خرما

پیشینه کاشت

خواص ضدسرطانی خرما

کلیات گیاه شناسی

ترکیبات شیمیایی:

خواص

داروئی

برگ گیاهان

بخش‌های برگ

ساختار بیرونی برگ

انواع برگ

آرایش جوانه برگ (آرایش برگ بر روی ساقه)

ساختار درونی برگ

تنوع و اقسام برگ

نقشهای برگ

برگ‌های ویژه‌کار

زندگی برگ

شکل ظاهری برگها

فایده‌های برگ

غلات

تاریخچه

انواع غلات

اهمیت امروزی غلات

ارزش غذایی غلات

آب و هوای مناسب برای رشد غلات

مراحل رشد غلات

نیشکر

تاریخچه کشت نیشکر

مورفولوژی نیشکر

ریشه

ساقه

برگ

گل

اکولوژی نیشکر

چغندر قند

پرتقال

انجیر

انبه

ارقام مختلف انبه

کشت و تکثیر

آفات انبه

کنجد

روش کشت و مراقبتهای زراعی کنجد :

رقم مناسب کشت کنجد در منطقه سیستان :

انگور

فیزیولوژی رشد و نمو انگور

جذب آب

اشک مو

جذب مواد کانی

فتوسنتز

تنفس

ارزش غذایی انگور

مشخصات انواع انگور

آفات و بیماریهای مو

سفیدک حقیقی و یا سطحی مو

سفیدک دروغین و یا داخلی مو

بیماری لکه سیاه برگ مو

بیماری پوسیدگی سفید ریشه مو

خواص انگور

انگور فرنگی سیاه

ترنج

اوکالیپتوس

بابونه‌ی وحشی

تاج‌الملوک

آویشن

قاصدک

اختصاصات دستگاه رویشی

اختصاصات دستگاه زایشی

ساختار کپه و گلهای آن

گرده افشانی

میوه و دانه

اختصاصات تشریحی

خواص دارویی

شته کلزا

شته سبز هلو

توت فرنگی

مشخصات گیاه شناسی

تذکراتی در مورد مصرف توت فرنگی

گیاه شاه توت

نیازهای اکولوژیکیجهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

موافقین ۰ مخالفین ۰ 17/05/06
fsh

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی