دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

ارائه دهنده انواع مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت
نمونه سوال استخدامی، داستان برای کودکان و...
هرآنچه که نیاز دارید

۶۵۵۲ مطلب در دسامبر ۲۰۱۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

مسئله خوارزمی

فرمت : WORD                   تعداد صفحه :6

برای اولین بار خوارزمی این مسئله را به صورت زیر مطرح کرد:

ابتدا یک درم را بین تعدادی مرد تقسیم کرده ایم.

یک مرد دیگر به تعداد نفرات اضافه شد، مجبور شدیم دوباره یک درم را بین افراد حاضر تقسیم کنیم؛ پس از تقسیم، به هر نفر از مردها، 6/1 کمتر از بار اول رسیده است. حال این سؤال توسط خوارزمی مطرح شد که تعداد مردان در تقسیم اول چند نفر بوده است؟ 

فرمولبندی مسئله:

  بنا به فرض مسئله؛ اگر x را تعداد مردان در تقسیم اول در نظر بگیریم، به هر مرد 1/x درم می رسید. در صورتی که در تقسیم دوم به هر نفر 1/(x+1) درم می رسد. بنابراین، معادله ی مسئله ی خوارزمی به صورت زیر می باشد (چرا؟):

http://img.tebyan.net/small/1388/08/20091114171354216_1-3.jpg

 

خوارزمی می گوید، معنای مسئله این است که باید تعداد مجذور مردان به اضافه تعداد آن ها، برابر 6 شود (چرا؟):

 • fsh
 • ۰
 • ۰

فرمت : WORD                   تعداد صفحه :40

METHODS

«روش‌های تفاضل متناهی»

روابط واضح یا غیرواضح بین مشتقات و مقادیر توابع در نقاط آغازی وجود دارد.

نقاط آغازی بر روی  [a,b] می تواند به وسیله [j= 1,2,…,N] و xj= a+jh به طوریکه  ،  ،  در نظر گرفته شود.

این عبارت برای مشتقات تحت شرایط مقادیر تابعی است.

جواب مسأله مقدار مرزی یک  تفاضل متناهی بوسیله جای‌گذاری معادله دیفرانسیل در هر نقطه آغازین به وسیله یک معادله تفاضلی بدست می آید.

با در نظر گرفتن شرایط مرزی در معادلات تفاضلی، سیستم جبری معادلات مورد حصول حل می شود، این یک جواب عددی تخمینی برای مسأله مقدار مرزی بدست می دهد.

- Linear Second Order Differential Equations

 

[معادلات دیفرانسیل خطی مرتبه دوم]   ‍[صفحه 5, 4 ]

به معادله دیفرانسیل مرتبه دوم زیر توجه می کنیم:  

 ،       (46)

در رابطه با شرایط مرزی نوع اول:  ،     (47)

مقدار قطعی u(m) از  با  مشخص شده و مقدار تقریبی آن با  ، با استفاده از سریهای تیلورها می توانیم مشخص کنیم که: 

 • fsh
 • ۰
 • ۰

مدل ها و استراتژی های ماتریس

فرمت : WORD                   تعداد صفحه :38

مقدمه

مدلها و استراتژی ماتریس

ارزیابی عملکرد

مدل سینک و تاتل (1989)

ماتریس عملکرد (1989)

مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991)

هرم عملکرد (1991)

کارت امتیازدهی متوازن (1992)

مدل ماتریس استراتژی اصلی

مدل ماتریس پورت فولیو

ویژگیهای ماتریس های پورت فولیو

ماتریس داخلی و خارجی

مدل گروه مشاوره ای بوستون 4(ماتریس BCG )

مدل شرکت جنرال الکتریک (GE):

ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف( SWOT)

ماتریس داخلی و خارجی (IE) (4)

ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (Space)11

ماتریس داخلی و خارجی ( IE )

ماتریس BCG و GE

ماتریـس کاتـلر و آنسـوف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

فقدان ساختار علمی در انتقال استراتژی‌های تدوین شده به سطوح تصمیم‌گیری پایین سازمان، باعث بروز مسائلی در بخش صنایع تولیدی می‌شود. ادبیات استراتژی‌های آکادمیک، بیانگر مفاهیم و روش‌های تدوین استراتژی‌ها از دیدگاه بازار است، در حالی که بین تدوین استراتژی‌ها و اجرای آنها، اغلب شکافی آشکار بروز می‌کند. هدف مقاله حاضر، ارائه نوعی مدل تصمیم‌گیری است که بین مفاهیم استراتژی‌های تولیدی و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک، مطابق با اصول جریان سیستم‌های تولیدی، ارتباط برقرار کند. نتیجه مقاله، بیانگر انتقال استراتژی‌ها از سطوح تصمیمات استراتژیک به سطوح تصمیم‌گیری براساس اصول جریان زیرسیستم‌هاست.

 • fsh
 • ۰
 • ۰

مدل پولیا حل مسأله

فرمت : WORD                   تعداد صفحه :23

مقدمه:

حل مسئله از دو جنبه اهمیت دارد. اول آن که از اهداف مهارتی مهم در آموزش ریاضیات است و از طرف دیگر     می توان گفت انجام هر فعالیت با پاسخ دادن به سؤال ها و یا تمرین های ریاضی (که ممکن است به منظور تقویت مهارتی طرح شده باشد.) به نوعی حل مسئله است. با این تعریف حل مسئله چتری است که بر روی تمام اهداف مهارتی و به تعبیری دیگر بر تمام آموزش ریاضی قرار می گیرد.

در استانداردهای آموزش ریاضی این گونه بیان شده است، حل مسئله قلب تپیده یا نقطه ی تمرکز آموزش ریاضی است.

مسئله را می توان به زبان ساده تعریف کرد. هرگاه فردی بخواهد کار دیگری انجام دهد یا جای دیگری باشد، ولی نتواند به هدف خود برسد، مسئله ایجاد می شود. حل مسئله، نوعی از یادگیری بسیار پیچیده است. مسئله و تلاش برای حل آن جزیی از زندگی هر فرد است. تعلیم و تربیت باید دانش آموزان را برای برخورد با زندگی آینده آماده کند. فرآیند برخورد با شرایط زندگی را حل مسئله می نامند.

در آموزش ریاضی دو دیدگاه و یا رویکرد کلی در مورد حل مسئله وجود دارد.

1- ریاضی را آموزش می دهیم تا به کمک آن دانش آموزان مسئله حل کنند.

2- آموزش ریاضی را از طریق حل مسئله انجام دهیم.

در نگاه اول حل مسئله در پایان فرآیند آموزش قرار می گیرد.

کتاب های ریاضی دوره ی ابتدایی و راهنمایی فعلی نیز با همین دیدگاه برنامه ریزی شده است . لذا ابتدا مفاهم آموزش داده می شوند سپس تکنیک ها و قواعد بین بیان شده پس از کسب مهارت در انجام تکنیک ها، تعدادی مسئله مطرح می شوند تا دانش آموزان باتوجه به دانش ریاضی خود به آن پاسخ دهند. 

 • fsh
 • ۰
 • ۰

مدل های فازی

فرمت : WORD                   تعداد صفحه :38

مجموعه های فازی درواقع تعمیمی برتئوری مجموعه های قراردادیمی باشد که درسال 1965 به عنوان روشی ریاضی برای روشن کردن ابهامات درزندگی روزمره توسط زادهمعرفی شد. [1].

ایده اصلی مجموعه های فازی ساده است وبه راحتی می توان آن را دریافت. فرض کنید هنگامی که به چراغ قرمز می رسید باید توصیه ای به یک دانش آموز راننده درباره زمان ترمز کردن بکنید. شما می گویید « در74 فوتی چهارراه ترمزکن » یا توصیه ی شما شبیه به این است « خیلی زود از ترمزها استفاده کن »؟ البته دومی ؛ دستورالعمل اول برای انجام دادن بسیار دقیق است. این نشان می دهد که دقت می تواند بی فایده باشد ، تا زمانی که راه های مبهم وغیر دقیق می توانند تفسیر وانجام گیرند. زبان روزمره مثال دیگری است از استفاده وانتشار ابهامات. بچه ها بسرعت تفسیر وانجام دستورالعمل های فازی را یاد می گیرند. (ساعت 10 به رختخواب برو). همه ما اطلاعات فازی نتایج مبهم واطلاعات غیر دقیق را به خاطر می سپاریم وازآن ها استفاده می کنیم وبه خاطر همین مسئله قادر هستیم تا در موقعیت‌هایی که به یک عنصر تصادفی وابسته است تصمیم گیری کنیم. بنابراین مدل های محاسباتی از سیستم‌های حقیقی باید قادر باشند که عدم قطعیت های آماری وفازی را تشخیص دهند ، مشخص کنند ، تحت کنترل خود درآورند ، تفسیر کنند وازآن استفاده کنند.

تفسیر فازی ازاطلاعات یک راه بسیار طبیعی ، مستقیم و خوش‌ظاهر برای فرموله کردن وحل مسائل مختلف است. مجموعه های قراردادی شامل اشیایی است که برای عضویت در ویژگی‌های دقیقی صدق می کنند. مجموعه H که اعداد از6 تا 8 می باشد یک CRISP است ؛ ما می نویسیم   . به طور مشابه H توسط تابع عضویت (MF)[3]  که مطابق زیرتعریف می شود نیز توصیف می گردد.

 


[1]-Conventional

[2]-Zade

[3]-Membership Function

 • fsh
 • ۰
 • ۰


پاورپوینت نظارت و کنترل در ساختمان

پاورپوینت-نظارت-و-کنترل-در-ساختماندانلود فایل پاورپوینت نظارت و کنترل در ساختمان،در حجم 37اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


پاورپوینت بررسی و تحلیل نتایج مسکن مهر

پاورپوینت-بررسی-و-تحلیل-نتایج-مسکن-مهردانلود فایل پاورپوینت بررسی و تحلیل نتایج مسکن مهر،در حجم 36 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


پاورپوینت بررسی روستای پالنگان کردستان

پاورپوینت-بررسی-روستای-پالنگان-کردستاندانلود فایل پاورپوینت بررسی روستای پالنگان کردستان،در حجم 33 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰

پاورپوینت باغ دولت آباد


پاورپوینت باغ دولت آباد

پاورپوینت-باغ-دولت-آباددانلود فایل پاورپوینت باغ دولت آباد،درحجم 89 اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


پاورپوینت معماری چیست؟معمار کیست؟

پاورپوینت-معماری-چیست؟معمار-کیست؟دانلود 2فایل پاورپوینت معماری چیست؟معمار کیست؟ومعرفی معماران معروف ایران و جهان،در حجم 56+66اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه.دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


پاورپوینت زندگینامه و آثار رم کولهاس

پاورپوینت-زندگینامه-و-آثار-رم-کولهاسدانلود فایل پاورپوینت زندگینامه و آثار رم کولهاس ،در حجم 95اسلاید قابل ویرایش و پاورپوینت معرفی رم کولهاس و برج cctv درحجم 16اسلاید قابل ویرایش،همراه با یک هدیه ویژه. دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


تحقیق کنید و نام چند شغل یا ورزش را به عربی با تصویر در قالب روزنامه دیواری بنویسید

تحقیق-کنید-و-نام-چند-شغل-یا-ورزش-را-به-عربی-با-تصویر-در-قالب-روزنامه-دیواری-بنویسیدتحقیق کنید و نام چند شغل یا ورزش را به عربی با تصویر در قالب روزنامه دیواری بنویسید (تحقیق کنید صفحه ۴۰ کتاب عربی پایه هشتم)دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


پاورپوینت کامل تربیت بدنی و ورزش در قرون وسطی

پاورپوینت-کامل-تربیت-بدنی-و-ورزش-در-قرون-وسطیبا انقراض امپراتوری روم در غرب (476 میلادی) دوران تاریخ وسطی فرا رسید که بعدها به عنوان سال های سیاه نامیده شد. البته این دوران برای تربیت بدنی به هیچ وجه دوران سیاه نبود. تهاجم بربرهای توتنی به امپراتوری روم باعث احیای آن گردید.دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


کتابچه اصول عملکرد سیستم پاشش سوخت و جرقه زنی 407

کتابچه-اصول-عملکرد-سیستم-پاشش-سوخت-و-جرقه-زنی-407دانلود کتابچه راهنمای اصول عملکرد سیستم پاشش سوخت و جرقه زنی با استاندارد EURO 4 در پژو 407 در قالب فایل pdf با بهترین کیفیت،قابل مشاهده در تمامی پلتفرمهادانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰

زمینه های بنیادی مدیریت تحول


زمینه های بنیادی مدیریت تحول

زمینه-های-بنیادی-مدیریت-تحولدانلود مقاله زمینه های بنیادی مدیریت تحول نوع فایل : Word تعداد صفحات : 8مقوله مدیریت تحول هرچند که بحثی نو و تازه در رشته مدیریت است، با اینحال در دو دهه گذشته الگوها و روندهای آن به شکل شتابنده ای با دگرگونی اساسی...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰

پروژه اکولایزر صوتی


پروژه اکولایزر صوتی

پروژه-اکولایزر-صوتیدانلود پروژه پایان نامه اکولایزر صوتی نوع فایل : Word تعداد صفحات : 80پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسیمهندسی برق – مخابراتفهرست محتوا فصل اول: معرفی سیگنال صوت معرفی سیگنال صوت 3روشهای تولید صوت ...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰

پایان نامه اکولایزر صوتی


پایان نامه اکولایزر صوتی

پایان-نامه-اکولایزر-صوتیدانلود پروژه پایان نامه اکولایزر صوتی نوع فایل : Word تعداد صفحات : 80پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسیمهندسی برق – مخابراتفهرست محتوا فصل اول: معرفی سیگنال صوت معرفی سیگنال صوت 3روشهای تولید صوت ...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


پروژه و تحقیق- ارتباط شخصیتی اراده و تحمل پذیری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها - در55 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق--ارتباط-شخصیتی-اراده-و-تحمل-پذیری-در-دانشجویان-با-پیشرفت-تحصیلی-آنها--در55-صفحه-docxاین فایل در مورد ارتباط شخصیتی اراده و تحمل پذیری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها در 55 صفحه می باشد و در قالب ورد دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبز

آفات-و-بیماری-گیاهان-–-نگهداری-فضای-سبزدانلود گزارش کارآموزی آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبزنوع فایل : Word تعداد صفحات : 108موضوع: آفات و بیماری گیاهان – نگهداری فضای سبزمکان: شهرداری منطقه 1 تحت پوشش ناحیه 4 پارک جمشیدیهفهرست محتوا&...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰

آفریقای سیاه


آفریقای سیاه

آفریقای-سیاهدانلود مقاله آفریقای سیاهنوع فایل : Word تعداد صفحات : 20فهرست محتوا «حضرافریقا»افریقای سیاه که هنر سیاهان در آن به اوج شکوفایی خود رسیده است، حاشیه غربی تا مرکز قاره آفریقا را دربرمی گیرد. این سرمزین گذشته ای ...دانلود فایل

 • fsh