دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

دانشگاه تا کار

ارائه دهنده مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت، نمونه سوالات استخدامی در تمامی رشته ها و در مقاطع مختلف

ارائه دهنده انواع مقاله، پایان نامه، پروپوزال، پاورپوینت
نمونه سوال استخدامی، داستان برای کودکان و...
هرآنچه که نیاز دارید

۱۰۲۹ مطلب با موضوع «روانشناسی و جامعه شناسی» ثبت شده است

 • ۰
 • ۰


پروژه و تحقیق- ارتباط شخصیتی اراده و تحمل پذیری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها - در55 صفحه-docx

پروژه-و-تحقیق--ارتباط-شخصیتی-اراده-و-تحمل-پذیری-در-دانشجویان-با-پیشرفت-تحصیلی-آنها--در55-صفحه-docxاین فایل در مورد ارتباط شخصیتی اراده و تحمل پذیری در دانشجویان با پیشرفت تحصیلی آنها در 55 صفحه می باشد و در قالب ورد دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


نظریه های انگیزش در مورد آموزش و پرورش

نظریه-های-انگیزش-در-مورد-آموزش-و-پرورشدانلود تحقیق کمک پایان نامه نظریه های انگیزش در مورد آموزش و پرورشنوع فایل : Word تعداد صفحات : 66  شرح محتوانقش مدارس در انگیزشفرهنگ و سازمان مدرسههنجارها، ارزشها و باورهای مشترکجو مدرسهساختار کار و تکلیفساختار مدی...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰
 • fsh
 • ۰
 • ۰
 • fsh
 • ۰
 • ۰
 • fsh
 • ۰
 • ۰


پایان نامه ارشد تعیین ارتباط بین استرس و رضایت شغلی

پایان-نامه-ارشد-تعیین-ارتباط-بین-استرس-و-رضایت-شغلیعنوان                                        &nbsp...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


بررسى علل گرایش جوانان به مواد مخدر شامل کرک، شیشه، LSD، اکستاسى و ... در بین دانشجویان

بررسى-علل-گرایش-جوانان-به-مواد-مخدر-شامل-کرک-شیشه-lsd-اکستاسى-و---در-بین-دانشجویانپروژه و پایان نامه کارشناسى مشاوره و راهنمایی، چکیده: هدف پژوهش بررسی علل گرایش جوانان به مواد مخدر کرک، شیشه، اکستاسی، LSD و ... می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتند از دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره ورودی 83 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر. نمونه آماری تحقیق عبارت بود از 100 نفر از دانشجو ...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


بررسی و مقایسه اضطراب دانشجویان دختر و پسر رشته مشاوره

بررسی-و-مقایسه-اضطراب-دانشجویان-دختر-و-پسر-رشته-مشاورهپروژه و پایان نامه کارشناسى روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره، بیان مسئله: مهمترین عاملی که براساس نظریه تحلیل عاملی روانی محسوب می شود، اضطراب است. مفهوم اضطراب در مکتب تحلیل روانی نقش برجسته دارد یعنی به همان صورت که اگر بدن دچار زخم به التهاب و بیماری گردد، اولین نشانه آن به صورت تب ظاهر ...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


بررسی رابطه رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان توسط کارمندان

بررسی-رابطه-رضایت-شغلی-و-استفاده-بهینه-از-زمان-توسط-کارمندانپروژه و پایان نامه کارشناسى روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره و راهنمایی، چکیده: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان می باشد فرضیه هایی که به معرض آزمایش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بین رضایت شغلی و استفاده بهینه از وقت آیا معنی دار ...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


مقایسه رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد و غیر معتاد حدود سنی 22 ساله

مقایسه-رفتار-ضد-اجتماعی-در-بین-جوانان-معتاد-و-غیر-معتاد-حدود-سنی-22-سالهپروژه و پایان نامه کارشناسى روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: هدف از تحقیق حاضر مقایسه رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان حدود سنی 22 ساله شهر قزوین در دو گروه معتاد و غیر معتاد که زمینه عنوان شده عبارتند از رفتار ضد اجتماعی در بین جوانان معتاد بیشتر از جوانان غیر معتاد است که جامعه مورد مطالعه جوانان ...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی 4- 5 ساله

مقایسه-اضطراب-در-بین-کودکان-دارای-شب-ادراری-و-کودکان-عادی-4-5-سالهپروژه و پایان نامه کارشناسى روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدود 4- 5 ساله منطقه ۱۱ شهر تهران است. که در فرضیه عنوان شده بررسی و مقلسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است که جامعه است که جامعه آماری ...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


بررسی رابطه افسردگی و انحرافات اجتماعی در بین دانشجویان

بررسی-رابطه-افسردگی-و-انحرافات-اجتماعی-در-بین-دانشجویانپروژه و پایان نامه کارشناسى روانشناسی و علوم تربیتی گرایش مشاوره، بیان مسئله: عناوین بسیاری در طول دوره های مختلف توسط محققان و صاحبنظران به افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضد اجتماعی داده شده، اما نشانه های این اختلال به طور برجسته ای یکسان باقی مانده است، سرچشمه اختلال شخصیت ضد اجتماعی و ایجاد ...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


بررسی رابطۀ بین ورزش و بهداشت روانی دانشجویان

بررسی-رابطۀ-بین-ورزش-و-بهداشت-روانی-دانشجویانپروژه و پایان نامه کارشناسى روانشناسی و علوم تربیتی، چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین بهداشت روانی و ورزش در بین دانشجویان رشته های ادبیات و تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که فرضیه های عنوان شده عبارتند از بررسی رابطه بین بهداشت روانی و ورزش و همین طور مقایسه هر یک از متغییر ...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


پرسشنامه استاندارد انتظار از ازدواج

پرسشنامه-استاندارد-انتظار-از-ازدواجپرسشنامه استاندارد انتظار از ازدواج دارای 40 سوال که مولفه های انتظار واقع گرایانه، انتظار ایده آل گرایانه و انتظار بدبینانه را مورد ارزیابی قرار می دهد. روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و پایایی ضریب آلفای کرونباخ  برای کل 88% گزارش شده اس...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام ( قرن 1- 6 هجری)

تاریخ-تعلیم-و-تربیت-در-اسلام-(-قرن-1-6-هجری)دانلود مقاله تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام ( قرن 1- 6 هجری)نوع فایل : Word تعداد صفحات : 17فهرست و پیشگفتارنخستین حرکت در مسیر تعلیم و تربیت اسلامی با پیغمبر اکرم (ص) بوده است. پیغمبر اسلام ضمن انجام رسالت و دعوت به دین ج...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰

تحقیق تعلیم و تربیت


تحقیق تعلیم و تربیت

تحقیق-تعلیم-و-تربیتدانلود تحقیق تعلیم و تربیتنوع فایل : Word تعداد صفحات : 81فهرست و پیشگفتارمقدمه : نظر به اینکه از راه تعلیم و تربیت می توان موجبات رشد فردی و رفاه جمعی را فراهم نمود ، این جریان در زندگی انسانی نقشی مهم دارد . به طو...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰

نقش محیط کار در سلامت کارکنان


نقش محیط کار در سلامت کارکنان

نقش-محیط-کار-در-سلامت-کارکناندانلود مقاله نقش محیط کار در سلامت کارکناننوع فایل : Word تعداد صفحات : 18فهرست و پیشگفتارمقدمهدر بررسی ویژگیهای جسمی و روانی افراد دو عامل اساسی مشخص وراثت و محیط هستند که هر دو از لحاظ تأثیری که بر فرد می‌گذارند،...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


کارآموزی و کارورزی-بررسی سلامت روانی و روانشناختی والدین کودکان سالم و کودکان ناسالم - در 120 صفحه-d

کارآموزی-و-کارورزی-بررسی-سلامت-روانی-و-روانشناختی-والدین-کودکان-سالم-و-کودکان-ناسالم--در-120-صفحه-dاین کارورزی در مورد بررسی سلامت روانی و روانشناختی والدین کودکان سالم و کودکان ناسالم در 120 صفحه و در قالب ورد آمده است.دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


بررسی رابطه بین سلامت روانی و عزت نفس

بررسی-رابطه-بین-سلامت-روانی-و-عزت-نفسدانلود مقاله بررسی رابطه بین سلامت روانی و عزت نفسنوع فایل : Word تعداد صفحات : 18فهرست و شرح محتوا چکیده : درک و تشخیص عوامل اثر گذار بر بهداشت روانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است چرا که در صورت عدم وجود...دانلود فایل

 • fsh
 • ۰
 • ۰


اثرات اعتماد به نفس و ارتقاء بهداشتی روانی

اثرات-اعتماد-به-نفس-و-ارتقاء-بهداشتی-روانیدانلود تحقیق اثرات اعتماد به نفس و ارتقاء بهداشتی روانینوع فایل : Word تعداد صفحات : 4اعتماد به نفس نوعی باور است به خواستنی بودن و تعلق داشتن و پذیرفته شدن .انسانها بر اساس اعتماد به نفس می فهمند که خواستنی بوده و تعلق دارند ، می...دانلود فایل

 • fsh